استند پوستر - DISPLAY SYSTEMS

کانون تبلیغاتی آبی وارد کننده  مجموعه کامل و بی نظیری از استند پوستر و تابلو راهنمای ساختمان جهت محیطهای اداری ارگانها ، سازمانها ، مراکز مالی و تجاری ، هتلها ، بیمارستانها ، فرودگاهها و .... می باشد.

لازم به ذکر است که جنس پروفیل کلیه تابلوها از آلومینیوم آنادایز شده و با چارچوب گیره ای (SNAP FRAME) می باشد 

پوستتراستندزمینی.jpgچارچوب32میل.jpgآویزپوسترمیله-ای.jpgچارچوب28میل.jpgتابلوسردرب-اتاق.jpgچارچوب20میل.jpgچارچوب25میل.jpgآویزپوستراسنپ.jpgاستندمنواطلاعات.jpgچارچوب25میلی-دو-طرفه.jpgTپوستراستندمدل.jpgچارچوب44میلی.jpgلایت-باکس.jpgAپوستراستندمدل.jpgقفلدارTپوستراستندمدل.jpg