خدمات چاپ عریض: 

کانون تبلیغاتی آبی با بهره گیری از پیشرفته ترین سیستمهای چاپ (Print) دنیا ، چاپ پوسترهای بزرگ برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی را فراهم ساخته تا با بهره گیری از انواع متریالهای قابل چاپ، نیازهای مرتبط از قبیل چاپ پوسترهای نمایشگاهی جهت غرفه آرائی ، بیل بوردها ، تابلوهای سردر شركتها ، فروشگاهها و پوسترهای تبلیغاتی و ... را برطرف نماید.

02.jpg03.jpg001.jpg